این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
031-55444341
031-55456643
نحوه امتحانات دوره غیر حضوری سطح عالی (سطح 2)

نحوه امتحانات دوره غیر حضوری سطح عالی (سطح 2) بشرح زیر می باشد:

ادامه مطلب...
معرفی دوره فشرده تابستانی سطح عالی (7 و 8 و 9 و 10)

با اﻟﻄﺎف اﻟﻬﻲ و ﻋﻨﺎﻳﺎت ﺧﺎﺻﻪ ﺣﻀﺮت ﺑﻘﻴﺔ اﷲ اﻻﻋﻈﻢ  (ﻋﺠﻞ اﷲ ﻓﺮﺟﻪ اﻟﺸﺮﻳﻒ) ﻃﺮح اردوﻳﻲ ارﺗﻘﺎﻳﻲ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻛﺸﻮري در ﺳﻄﺢ ﻋﺎﻟﻲ در اﻳﻦ ﺣﻮزه ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲ ﺷﻮد،

ادامه مطلب...
شرایط پذیرش دوره فشرده تابستانی سطح عالی (7 و 8 و 9 و 10)

شرایط پذیرش دوره فشرده تابستانی سطح عالی (7 و 8 و 9 و 10) در مدرسه باب العلم بشرح ذیل می باشد:

ادامه مطلب...