این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
031-55444341
031-55456643
دوره غیر حضوری سطح عالی (سطح 2)

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﻴﺮ ﺣﻀﻮري از ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 92-93 ﺑﺨﺎﻃﺮ دوري ﻣﺴﺎﻓﺖ و اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻃﻼب ﺑﻪ ﻣﺪارس ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن واﮔﺬار ﺷﺪ.

سطوح آموزش مدرسه علمیه باب العلم کاشان (سطح دو)

مدرسه باب العلم کاشان در سه سطح به آموزش و تربیت طلاب علوم دینی می پردازد:

ادامه مطلب...
معرفی مدرسه علمیه باب العلم کاشان (سطح دو)

ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻴﻪ ﺑﺎب اﻟﻌﻠﻢ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻛﺎﺷﺎن ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺑﺎﺑﺎاﻓﻀﻞ ﺟﻨﺐ زﻳﺎرت ﻫﺎرون اﺑﻦ ﻣﻮﺳﻲ اﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ(ع) واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ،

ادامه مطلب...
شرایط پذیرش دوره حضوری تمام وقت سطح عالی

ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ آﻣﻮزش ﻗﻢ از ﻃﻼب ﺳﻄﺢ 2 در اﻳﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﭘﺬﻳﺮش ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﺪ، ﻛﻪ ﺷﺮاﺋﻂ آن بشرح ذیل می باشد:

ادامه مطلب...