این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
031-55444341
031-55456643
مجتمع اهل البیت (علیه السلام) کاشان

ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻴﻪ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم اﺳﺖ.

ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ در ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻣﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﺎ زیر بنای 700 متر مربع بر این اساس ﻣﺮﻛﺰي ﺟﻬﺖ اﻣﻜﺎن و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ اﻋﺰام ﻣﺒﻠﻎ در ﻛﺎﺷﺎن در ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﺄﺳﻴﺲ ﮔﺮدﻳﺪ.