این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
031-55444341
031-55456643
مجتمع اهل البیت (علیه السلام) کاشان

ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻴﻪ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم اﺳﺖ.

ادامه مطلب...
مجتمع اهل البیت (علیه السلام) کاشان

اﻳﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ  داراي ﺳﻮﻳﺖ و ﺳﺎﻟﻦ‌ﻫﺎي ﺳﺨﺮاﻧﻲ ﺑﺎ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺳﺮوﻳﺲ ﺑﻪ ﻣﺪﻋﻮﻳﻦ و ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎن روﺣﺎﻧﻲ ﻣﻲ‌ﺑﺎﺷﺪ.

ادامه مطلب...